×

Belastingdienst, ondernemers Consultant Marktbewerking a.i.

Situatie

De Belastingdienst wil aangifte doen door ondernemers makkelijk en ‘in een keer goed’ maken. Hiervoor streeft zij naar een aaneengesloten administratieve keten: van digitale brondocumenten, naar administratie en system-to-system aangiftes met kwaliteitsborging, zoals de open standaard RGS. De Belastingdienst is hiervoor afhankelijk van de markt. Naast de ondernemer, speelt de softwareontwikkelaar en de fiscaal dienstverlener een belangrijke rol.

Taak

In kaart brengen van de markt.

Actie

Marktbewerkingsplan opstellen en afstemmen met in- en externe stakeholders.

Resultaat

Marktbewerking door middel van een prioriteerde push en pull strategie om markt te bewegen naar betrouwbare digitale fiscale interactie.

de opdracht was groots en kende alle stadia in een periode van Corona

Logius Consultant en coördinator

Situatie

De diensten van Logius zijn organisch bij elkaar gebracht en fungeren als losse merken die op zichzelf draaien, niets doen voor het merk Logius. Daarnaast zijn alle ondersteunende afdelingen binnen Logius bij aanvang van de opdracht Logius SAFe agile gaan werken.

Taak

Via merkstrategie de samenhang de vele merken van Logius in kaart brengen waardoor de naamsbekendheid vergroot wordt en de maatschappelijk impact wordt aangetoond. Fungeer daarbij als product owner van het team Corporate Communicatie.

Actie

Doelgroep en diensten onderzoek, naamgeving conventie opstellen, vaststellen merk DNA, communicatiehuis en -meetlat en opzetten merk identiteit. Team Corporate Communicatie meenemen in de SAFe agile werkwijze; stand ups, werk verdelen in sprints, vastleggen in Jira.

Resultaat

De basis staat voor het uitrollen van het merk Logius naar de (semi) publieke organisaties, arbeidsmarkt en eigen medewerkers.

 

Logius is een hele fijn club mensen, die moeilijke materie makkelijk maken.

Erasmus MC - Grootste UMC van Nederland Brandmanager a.i.

Situatie

Het Erasmus MC moet zich meer en beter naar buiten toe profileren. Proactief en geïntegreerd bouwen aan reputatie voor alle publieksgroepen om uit de kopgroep van de categorie UMC’s te komen; van push naar pull. Via een reorganisatie van de afdeling Communicatie ontwikkelt de afdeling zich naar een sturende en regisserende reputatiebouwer.

Taak

Ontwikkel een merk- en communicatiestrategie. Creëer daarbij een podium voor de parels van Erasmus MC. En maak hier een meerjaren merkprogramma van.
Schrijf mee aan het reorganisatieplan. Maak het reorganisatieplan operationeel.

Actie
 • Positionering; van merkhart tot en met pay-off
 • Merkstrategie
 • Merkgids
 • Publishingstrategie en implementatie
 • Workshops ‘Nieuwe manier van content maken’ opzetten
 • Reorganisatie; strategie en plan afdeling van 1.0 naar 3.0
 • Beleidsplan Naamgeving
 • Beleidsplan Tweedelijns zorg in de regio > merkidentiteit en positionering
 • Contentboard, contenttool, online kanaal- en mediastrategie opzetten
 • Werkwijze uitschrijven, testen en implementeren; van missie naar werkflows en taak per functie, gedragsregels, overlegschema, ‘workload’ schema
 • Vaktechnische commissie samenstellen, deelname Transitieteam
Resultaat

De basis staat. Via de berichtgeving zie ik dat er sterk en trouw aan het merk communiceert wordt.

Vakinhoudelijk vond ik het een geweldige opdracht!

KPN SmartLife - Internet of Things start up Sr. Marketingcommunicatiespecialist a.i.

Situatie

De eerste dienst ‘Veilig’ stond live. De tweede dienst ‘Energie’ moest naar de markt gebracht worden.

Taak

In kaart brengen van customer journey en optimaliseren klantcommunicatie.

Actie
 • Onderzoek concurrentie, positionering, klantvraag
 • Optimaliseren site > design en content
 • Vervaardigen marketingcommunicatieplan
Resultaat

Site migratie naar kpn.com, zodat KPN SmartLife gebruik kan maken van het bereik van KPN.

 

Spannend om betrokken te zijn bij een start up. Ik vond het moeilijk mijn plek te vinden.

KPN - Merkstijl naar toegankelijk plan brengen Brandmanager a.i.

Situatie

Het merk Hi werd opgeheven. Hoe past de jongere doelgroep binnen KPN?

Taak

Draagkracht vinden voor de Jongeren stijl en verfrissing van de Merkstijl van KPN.

Actie
 • Ophalen van wensen en eisen.
 • Briefing bureaus.
 • Afstemmen met stakeholders.
Resultaat

Merkgids Jongeren stijl opgezet.

Implementatie op kpn.com en EM-optimalisatie.

 

Fijn om met de basis ingrediënten van KPN bezig te zijn geweest.

KPN – actiecommunicatie naar bijna 5 mio KPN en 1 mio Hi klanten Teamlead Actiecommunicatie a.i.

Situatie

De vaste teamlead zat overspannen thuis, de acties en verantwoordelijkheden van de teamleden waren onduidelijk binnen de afdeling en daarbuiten.

Taak

Het team moest aangestuurd worden met een duidelijke taakverdeling voor ieder teamlid.

Actie
 • Dagelijks aansturen van KPN en Hi-teamleden
 • Proces optimaliseren
 • Q-plannen
 • Verkoopplannen
 • Plannings- en evaluatiegesprekken met teamleden
 • Mede coordinator bureaupitch Retail en 1op1 bureau
 • Opzetten pilot winkels
Resultaat

Actiecommunicatie is de interne partner voor traffic, conversie en sales vraagstukken.

 

KPN is een spannend bedrijf met ballen. Ik hou ervan.

Bureau Forum Standaardisatie (Ministerie BZK) - Interoperabiliteit in de publieke sector Adviseur Communicatie a.i.

Situatie

Vervangen van vaste Adviseur Communicatie in verband met ziekte. Bureau Forum Standaardisatie beheert de lijst met verplichte open standaarden die gelden voor digitale systemen voor de de gehele publieke sector. 

Taak

De noodzaak en relevantie van BFS moest online duidelijker gecommuniceerd worden. Specifiek de herinrichting van de site Forum en College Standaardisatie.

Actie
 • Vaststellen klantvraag, maken van stappenplan, afstemming met Inkoop en bureauselectie
 • Toegankelijkheid en vindbaarheid site analyseren
Resultaat
 • Bureau geselecteerd
 • Briefing en debriefing gegeven
 • Projectorganisatie ingericht

Blij om binnen te mogen kijken bij de overheid.

Gewerkt voor Adverteerders


Gewerkt voor Via bureau's


Bekijk mijn LinkedIn-pagina